مقاله های درخواستی

http://iranpapers.jimdo.com

شاید شما نیز تا کنون با این مورد برخورد کرده اید که به مقاله ای نیاز دارید ولی بدان دسترسی ندارید. همچنین شما ممکن است گهگاهی ایمیل هایی از دوستانتان دریافت کرده باشید که از شما بخواهند اگر به مقاله ای دسترسی دارید ، آنرا برای وی بفرستید!

سایت مقاله های در خواستی، تلاش دارد ارتباط گسترده تری بین افرادی که به مقاله ای نیاز دارند و افرادی که به آن مقاله دسترسی دارند برقرار کند.
این گروه پلی است بین دانشجویان ایرانی که به مقاله ای نیاز دارند و هم میهنانی که به آن مقاله دسترسی دارند.
برای آشنایی بیشتر با قوانین گروه و روشهای فرستادن درخواست مقاله و یا فرستادن مقاله، صفحه آشنایی این سایت را بخوبی مطالعه نمایید.

http://www.gigapaper.net/

سایت انجمن علمی تامین مقالات رایگان نیز مانند سایت بالا فعالیت می کند اما با امکانات بیشتر و روحیه تعاملی بیشتر. علاقمندان می توانند با مراجعه به بخشهای راهنمای این سایت به خدمات متنوع آن دسترسی یابند.

/ 0 نظر / 49 بازدید